Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
tel. 599 9 7674911 | fax. 599 9 7675986 | bureau@faj.cw | www.faj.cw
Oproep tot verstrekken van gegevens t.b.v. Sociale kaart Jeugd Curaçao

In het kader van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao 2015 - 2020 is de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) in samenwerking met het secretariaat van het Actieprogramma recent gestart met het realiseren van een digitale Sociale Kaart Jeugd Curaçao. Deze kaart zal een overzicht bieden van op Curaçao actieve overheidsdiensten, -stichtingen en private non-profit organisaties, die als (mede)doel-groep kinderen en jongeren van 0 tot en met 24 jaar hebben binnen de volgende themaclusters:

  • Onderwijs & opvang
  • Gezondheid & welzijn
  • Werk & ondernemerschap
  • Wonen & leefomgeving
  • Veiligheid

Als u meent dat uw organisatie actief is binnen één of meerdere clusters, kunt u de gegevens van uw organisatie in de Sociale Kaart laten opnemen. U kunt daartoe een vragenlijst invullen welke u kunt openen via onderstaande link: http://jeugdontwikkeling.limequery.com/index.php/453178/lang-nl

U dient de vragenlijst uiterlijk 16 december a.s. online in te vullen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande, dan kunt u deze mailen naar bureau@faj.cw of telefonisch contact opnemen met de heer J. Bax en mevrouw F. Römer op het nummer 7674911.


Project Roefeldag 2016

Op 3 juni 2016 werd voor de 10de keer de Roefeldag georganiseerd door de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) in samenwerking met Fundashon Negoshi Pikiña (FNP) en Fundashon Desaroyo i Progreso (FDiP). De volgende zes scholen namen deel aan dit project: Prinses Margriet School, Pedro Luis Brion School, Skol Myrna Dovale, Sta. Rosa de Lima School, St. Paulus College en Dr. Albert Schweitzer College. In totaal waren het er 125 kinderen die meededen. Mede door de steun van Rotary Willemstad lukte het dat in totaal 37 bedrijven / instituten en hebben toegelaten dat de kinderen een blik achter de schermen konden werpen en tevens actief te roefelen.

Op de Roefeldag zelf, altijd op een vrijdagmiddag, kon elk groepje van 4 kinderen met een begeleider, volgens een, door de FAJ, gemaakt schema 2 roefelplekken (bedrijven /instellingen) bezoeken. De deelnemers zien dit project als een interessante en educatieve gelegenheid om kinderen in een vroeg stadium kennis te laten maken met de werkzaamheden die plaatsvinden in de diverse bedrijven. De kinderen en begeleiders genoten met volle teugen. Zelfs de bedrijven waren enthousiast, vooral door de vragen en reacties van de kinderen.


Hagen Design


PWCCaribbean Bakery Supplies


Kabinet van de Gouverneur


Dammers: Sea Harbour Service


Botika Mahaai


Patisserie La Vie en Rose


Zanzibar


Workshop Myrna Dovale School

Bearing Point

Workshop Albert Schweitzer

Afsluiting Hofi Biesheuvel (deel) van de kinderen met hun certificaat

Representant OWCS : mevr. S. George(rechts)


Jaarverslag / Annual report 2016

download
Project Roefeldag 2016

Op 3 juni 2016 werd voor de 10de keer de Roefeldag georganiseerd door de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) in samenwerking met Fundashon Negoshi Pikiña (FNP) en Fundashon Desaroyo i Progreso (FDiP).

lees meer
Oproep tot verstrekken van gegevens t.b.v. Sociale kaart Jeugd Curaçao
lees meer
Developed with QwikZite (version 1.12)  Designed by Kuki & Ko