Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
tel. 599 9 7674911 | fax. 599 9 7675986 | bureau@faj.cw | www.faj.cw
Project Roefeldag 2016

Op 3 juni 2016 werd voor de 10de keer de Roefeldag georganiseerd door de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) in samenwerking met Fundashon Negoshi Pikiña (FNP) en Fundashon Desaroyo i Progreso (FDiP). De volgende zes scholen namen deel aan dit project: Prinses Margriet School, Pedro Luis Brion School, Skol Myrna Dovale, Sta. Rosa de Lima School, St. Paulus College en Dr. Albert Schweitzer College. In totaal waren het er 125 kinderen die meededen. Mede door de steun van Rotary Willemstad lukte het dat in totaal 37 bedrijven / instituten en hebben toegelaten dat de kinderen een blik achter de schermen konden werpen en tevens actief te roefelen.

Op de Roefeldag zelf, altijd op een vrijdagmiddag, kon elk groepje van 4 kinderen met een begeleider, volgens een, door de FAJ, gemaakt schema 2 roefelplekken (bedrijven /instellingen) bezoeken. De deelnemers zien dit project als een interessante en educatieve gelegenheid om kinderen in een vroeg stadium kennis te laten maken met de werkzaamheden die plaatsvinden in de diverse bedrijven. De kinderen en begeleiders genoten met volle teugen. Zelfs de bedrijven waren enthousiast, vooral door de vragen en reacties van de kinderen.


Hagen Design


PWCCaribbean Bakery Supplies


Kabinet van de Gouverneur


Dammers: Sea Harbour Service


Botika Mahaai


Patisserie La Vie en Rose


Zanzibar


Workshop Myrna Dovale School

Bearing Point

Workshop Albert Schweitzer

Afsluiting Hofi Biesheuvel (deel) van de kinderen met hun certificaat

Representant OWCS : mevr. S. George(rechts)


Oproep tot verstrekken van gegevens t.b.v. Sociale kaart Jeugd CuraƧao

In het kader van het Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao 2015 - 2020 is de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) in samenwerking met het secretariaat van het Actieprogramma recent gestart met het realiseren van een digitale Sociale Kaart Jeugd Curaçao. Deze kaart zal een overzicht bieden van op Curaçao actieve overheidsdiensten, -stichtingen en private non-profit organisaties, die als (mede)doel-groep kinderen en jongeren van 0 tot en met 24 jaar hebben binnen de volgende themaclusters:

  • Onderwijs & opvang
  • Gezondheid & welzijn
  • Werk & ondernemerschap
  • Wonen & leefomgeving
  • Veiligheid

Als u meent dat uw organisatie actief is binnen één of meerdere clusters, kunt u de gegevens van uw organisatie in de Sociale Kaart laten opnemen. U kunt daartoe een vragenlijst invullen welke u kunt openen via onderstaande link: http://jeugdontwikkeling.limequery.com/index.php/453178/lang-nl

U dient de vragenlijst uiterlijk 16 december a.s. online in te vullen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande, dan kunt u deze mailen naar bureau@faj.cw of telefonisch contact opnemen met de heer J. Bax en mevrouw F. Römer op het nummer 7674911.


Festival kinderrechten muzikaal van start

Door Favell Maduro

Willemstad – Met toneelspel en ‘ t zingen van liedjes is er door Curacaose kinderen stilgestaan dat 25 jaar geleden het Verdrag voor de rechten van het kind in het leven is geroepen. Tweeduizend vierhonderd leerlingen van verschillende scholen van het funderend onderwijs waren aanwezig op 19 en 20 november aanwezig in WTC waar het Festival plaatsvond.
“Rechten brengt ook plichten met zich mee,” aldus Yolanda Ng, bestuurslid van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ). Zij opende het festival met een toespraak dat  meteen duidelijk maakte dat volwassenen heel belangrijk zijn bij ‘t naleven van de kinderrechten. Ze peperde de aanwezige kinderen in dat er een heleboel volwassenen zorg dragen dat hun rechten worden gerespecteerd. Bijvoorbeeld hun ouders en hun onderwijzers. “Daarom is het belangrijk om ze elke dag een knuffel te geven en tegen hen te zeggen dat jullie van ze houden.” 
In de grote zaal van WTC konden de kinderen genieten van verschillende optredens. Zelfs uit Bonaire was een groep kinderen overgekomen voor het festival. Drie van hen hadden recent een rapwedstrijd gewonnen van de stichting Familie en Jeugd Bonaire. Al hun liedjes ging over kinderrechten en hoe de kinderen daar gebruik van kunnen maken.   
Elke school had van te voren een van de kinderrechten toegewezen gekregen. De ceremoniemeester ging gedurend het feest langs elke school in de zaal. Bij het afroepen van de naam van de school sprongen de leerlingen van hun stoel en vertelden luidkeels voor welke recht zij stonden. Het recht op een dak boven je hoofd, recht op een naam en nationaliteit, het recht op onderwijs en recht op voedsel waren enkele. Rechten waar sommige scholen al de hele maand aandacht aan had besteed in de klas.  
Spectaculair was het optreden van Dennis Aalse Youth Orchestra. Het orkest bracht een mengeling van klassieke en moderne nummers. Het Pink Panter thema als opener trok de aandacht. Tijdens ‘Happy’ van Pharell Williams gingen de kinderen echt los. De meute van duizend kinderen danste en klapte met het orkest mee. Even later daalde alle leden van het orkest die een losse instrument bespeelden van het podium om in de zaal tussen de kinderen ‘When the saints go marching in’ te spelen. De organisaties FAJ, Bos di Hubentut, Projekt Smile en FMS kijken terug op een geslaagd festival.

Foto’s: Favell Maduro


Developed with QwikZite (version 1.12)  Designed by Kuki & Ko